Dorpsbelang Gauw bestaat in 2020 100 JAAR en dat willen we vieren!
Tegelijk willen we ook herdenken dat we 75 JAAR in Vrijheid leven.

De voorbereidingen zijn in gang gezet en de datum is gepland: Zondag 5 juli 2020.
Graag willen we dit jubileum met de eigen inwoners maar ook met oud-inwoners vieren.
Op het feestterrein en aansluitend aan de jaarlijkse Oranjefeesten, zal er veel tijd en ruimte zijn voor bijpraten en herinneringen ophalen. De festiviteiten beginnen om 13 uur tot ongeveer 20 uur. Rond 18 uur zal er een gezamenlijke maaltijd zijn.
Wie zich voor dit jubileum wil opgeven kan een mail sturen naar: secretariaatdorpsbelanggauw@gmail.com

Na opgave ontvangen jullie t.z.t. een uitnodiging en verdere informatie.

Alvast van harte welkom op dit ‘bjusterbaarlik barren’ en geef het a.u.b. ook door aan jullie familie, vrienden en kennissen.

Wy sjogge jimme graach kommen!

Bestjoer Doarpsbelang Gau.

Categorieën: Nieuws