Dit boek is geschreven door Jan Huisman en Gerrit Schaap † ter ere van het 75-jarig jubileum van het Dorpsbelang. Het is een prachtig boek wat verhaalt van het heden (1995) en verleden (vanaf het ontstaan van het dorp). Er staan veel oude foto ’s en leuke anekdotes in. Van het boek is destijds de tekst wel bewaard gebleven maar zijn de ingescande foto ’s weer teruggegaan naar de eigenaren en daardoor is herdruk niet meer mogelijk. Daarom is gekozen voor het maken van een digitale versie van dit boek wat via de website is in te zien.

Het ontbrak ons aan tijd om nu weer een boek te schrijven maar op andere manieren willen we tijdens het feest proberen de afgelopen 25 jaar uit te beelden.

Rectificatie bij boek Gau by Snits

Side 42 foto “Het Bakkers Grien”
(De twee ouderen zouden Jentje Jellema en Sijbolt Beetsma kunnen zijn).
Mar de âlde minsken binne: Akke Kamstra-Beetsma geb. 1858 overl. 1938 en har man: Gerben Kamstra geb. 1852 overl. 1935.

Side 62
It jonkje op dizze foto is: Sybolt Marten Kamstra, soantsje fan Gerben en Grytsje Kamstra – van den Bosch.

De namme fan it boubedriuw te Gau wie: Boubedriuw van den Bosch.

Categorieën: Nieuws