Agenda

Je vind hier het complete programma inclusief alle informatie over eventuele kosten, hoe je aan kunt melden en voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.

Agenda 2019

DatumActiviteit
Zaterdag 7 september 2019Pypskoft
28 september 2019Burendag
Koffie met taart in Us Gebou om 10:00 uur
Rommelmarkt vanaf 13:00 uur
5 oktober 2019Pypskoft
2 novemberPypskoft Vinyl Avond
7 december 2019Pypskoft

Agenda 2020

4 januari 2020Pypskoft
1 februari 2020Pypskoft
7 maart 2020Geen Pypskoft
14 maart 2020NL doet & Himmeldei
4 april 2020Pubquiz
2 mei 2020
6 juni 2020
4 juli 2020

WANNEER WORDEN DE CONTAINERS GELEEGD

Container – GrijsMaandag’s – oneven weken
Container – GroenMaandag’s – even weken
23 november 2019
 • Frijwilligersjûn
  23 november 2019  17:00 - 21:00
  Us Gebou

  We begjinne dermei om de boel troch te praten, hoe rint alles mei Us Gebou en sa fuort hinne.
  Dêrnei is der in Stamppotbuffet!

  De partners binne ek wolkom. Fanôf 18.00 oere kinne se komme om mei te iten.

  Opjaan foar freed 15 november by Jannie fia de mail of app (06-11216002).

  Út namme fan it Doarpsbelang,
  Jannie van Gelderen

7 december 2019
 • Pypskoft - Pieten Academie
  7 december 2019  20:00 - 00:00
  Us Gebou